Онупрієнко Алла

Photo

Онупрієнко Алла

Конституційна реформа, децентралізація

  • Вибори, Гендер, Держ. управління, Політика, Права людини, Право
  • Київ

Інформація

Старша наукова співробітниця, доцентка Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого.
Старша наукова співробітниця науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

Освіта

Кандидатка юридичних наук.

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, спеціальність - правознавство (Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України), 2000.
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю  теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, тема "Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави" (НЮАУ).

Учасниця проекту "Академія жіночого лідерства" (2015-2016).

Досвід та проекти

Юристка-консультантка ТОВ "Право ЛМ" (1996 – 1999 ).
Помічниця депутата Харківської міської ради (2006-2009).
Завідувачка науковим сектором НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (з 2015 р. – по теперішній час).
Викладач (доцентка) Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (з вересня 2010 – по теперішній час). Курси: "Муніципальне право"; "Державне будівництво та місцеве самоврядування"; "Конституційне (державне) право зарубіжних країн".

Є авторкою понад 50 наукових праць (монографій, статей, тез виступів) з проблем сучасного державотворення, організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підвищення ефективності діяльності владних структур, вдосконалення організації і діяльності вищих та місцевих органів влади, взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства тощо, серед яких:
– Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз: монографія / А. М. Онупрієнко. – Х.: ПП «Торсінг», 2009. – 300 с.;
– Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г., Данильян, О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. акад. Ю. П. Битяка, проф. О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – 384 с. (у співавторстві);
– Твій місцевий депутат. Харківська область. Моніторинг, дослідження, методичні рекомендації / О. Мірошник, О. Конотопцев, А. Онупрієнко. Вид-во «Фінарт», м. Харків. – 2012. – 116 с. (Розділ «Доступ до публічної інформації: практично-правові аспекти») та ін.
Має досвід роботи з правового забезпечення діяльності владних структур органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі підготовка нормативно-правових актів, надання експертних висновків для органів влади.

Залучалась до експертизи нормативно-правових актів, приймала активну участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів в експертному обговоренні проектів Законів України, зокрема:
- надані пропозиції та зауваження до нормативної бази по формуванню та діяльності органів самоорганізації населення, зокрема: надані рекомендації до законопроекту № 7082 "Про місцевий референдум" (зведені пропозиції від громадськості для врахування під час підготовки законопроекту №7082 до другого читання, а також популяризація інституту місцевого референдуму в якості інструменту безпосередньої участі громадян в урядуванні (2012 р.);
- надані пропозиції та зауваження до проектів нормативно-правових актів по сприянню залучення громадськості до здійснення контролю в житлово-комунальній сфері (вересень-жовтень 2012 р.); Закону "Про органи самоорганізації населення" (нова редакція); Закону "Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання""(нового) та ін.;
- пропозиції до концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та ін.

Організація та проведення тренінгів, зокрема була:

- Експерткою Тренінгу-семінару для журналістів, які висвітлюють діяльність влади "Як стати четвертою владою?" (або особливості роботи з депутатами): Нові можливості ЗМІ у отриманні інформації у зв’язку з прийняттям Законів України "Про доступ до публічної інформації" та нової редакції Закону України "Про інформацію", який відбувся 14.06.2011 р. (на тренінгу були присутні 35 журналістів/журналісток);
- Тренеркою Школи підвищення професійного рівня членів громадських рад "Громадська рада – команда професіоналів" (жовтень 2011)

Співпрацює з:
- Фондом місцевої демократії (експертка Фонду. Проекти: "Твій місцевий депутат"; громадські ради; громадська експертиза діяльності органів влади та інші проекти; проведення тренінгів, семінарів, "круглих столів" тощо);
- Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація сприяння самоорганізації населення" (є членкинею правління; активно бере участь у експертному обговоренні проектів нормативно-правових актів України);
- Інститутом Медіа Права (участь в експертному обговоренні проектів Законів України; участь у програмах, навчальних семінарах, зокрема: Тренінг для тренерів щодо доступу до публічної інформації 23-24 червня 2011 року та ін.);
- Інститутом політичної освіти (участь у програмах, навчальних семінарах, зокрема, проект "За прозору місцеву владу" 16.01.2013 р., проект "Жінка-політик: виклик чи необхідність" 2013 р.; учасниця 2-ої Майстерні європейської політики 2013 р.);
- Центром політико-правових реформ (участь в експертному обговоренні проектів нормативно-правових актів України);
- Творчим центром ТЦК (участь у конференції "Громадський моніторинг та громадська експертиза діяльності органів влади: досвід та перспективи використання в Україні" 2011 р. та ін.);
- Харківською обласною громадською організацією “Харківське об’єднання розвитку громадянського суспільства “Поступ” (тренінги, семінари, експертні обговорення тощо);
- Харківським молодіжним об’єднанням "Східноукраїнський фонд розвитку демократії" (тренінги, семінари, експертні обговорення тощо);
- Рух "Чесно" (Експертка-аналітикиня 2012 р.);

Сертифікати та професійні відзнаки:
- Сертифікат Інституту медіа права, участь у тренінгу для тренерів щодо доступу до публічної інформації, що проводився в рамках програми "Медіа і Демократія" Міжнародної підтримки медіа (IMS) для Центральної, Східної Європи та Кавказу, Київ, 23 червня 2011 року;
- Сертифікат Інституту політичної освіти, Посольство Фінляндії в Україні у 2013 р., навчання для жінок-активісток місцевих громад в рамках проекту ІПО "Через залучення жінок у політику до розширення їх прав та можливостей в соціальній та економічній сферах", АР Крим, 27.04.2013 р.;
- Стажування в США Програма "Громадські зв’язки" за темою "Відкритий доступ до інформації як запорука прозорості влади" 21 серпня – 11 вересня 2012 року.
- Учасниця Міжнародного Бакинського форуму молодих вчених "Нові виклики в Європейській зоні" м. Баку 20-25 травня 2013 р. (Azerbaijan Young Scientists, Post-Graduates and Masters Union (AYSPMU), in cooperation with Eurodoc) та ін.

Нагороди, відзнаки:
- Нагороджена грамотою Президії Національної академії наук України за монографію "Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз" 24 лютого 2010 р. (як кращу наукову роботу).
- Призначена стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (жовтень 2011 року – квітень 2012 року).

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: allalite@ukr.net


Місцезнаходження