Лобанова Алла

Photo

Лобанова Алла

Соціологія

 • Наука, Освіта, Соціологія
 • Кривий Ріг

Інформація

Докторка соціологічних наук, професорка.

Освіта:

Закінчила з відзнакою Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського, факультет автоматизованих систем управління (Харків, Україна, 1979 р.), де отримала кваліфікацію "інженер – системотехнік".

У березні 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук на тему "Груповий егоїзм у сфері колективної та кооперативної форм власності" у Інституті Соціології НАН України (науковий керівник проф. Суїменко Є.І.), спеціальність 22.00.06 – економічна соціологія та соціологія праці, Київ, Україна

У квітні 2005 р. захистила дисертацію на тему: "Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності" на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук (за спеціальністю 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології) в  Інституті соціології Національної академії наук України (Науковий консультант проф. Суїменко Є.І.)

Основні наукові напрямки роботи:

Наукову діяльність здійснює в галузі соціології адаптацій, соціології девіацій, соціології праці і управління, соціології освіти.

Викладацька та наукова діяльність:

З 2005 р. - член комісії з професійної етики соціолога Соціологічної асоціації України.

З 2006 р. - член експертної ради з філософських, політичних та соціологічних наук Вищої Атестаційної Комісії (ВАК) України.

З 2006 р. - член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.02 у Класичному приватному університеті (Запоріжжя, Україна).

З 2006 р. - член  комісії з регуляторної політики виконкому Криворізької міської Ради народних депутатів, Кривий Ріг.

Основні наукові досягнення:

Під її науковим керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій і одна докторська дисертації із спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Має більше 130 наукових праць, з яких 3 монографії, 19 навчально-методичних посібників, з них 2 видано під грифом МОНМС України.

 

Основні публікації:

 • Лобанова А.С. Современные тенденции на рынках труда Украины и Польши. Монография. - Ополе-Кривой Рог: "ИВИ", 2002. – 258 с.(в соавторстве с В.Л.Мокряком, Я.Ругом).
 • Лобанова А.С. Феномен соціальної мімікрії. Монографія. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2004. -300 с.
 • Лобанова А.С. Світ і Україна: динаміка основних показників соціально-економічної статистики: навчально-методичний посібник // Світ і Україна: динаміка основних показників соціально-економічної статистики: навчально-методичний посібник. – 2-ге вид., перероблене та доповнене. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – 548 с. (у співавторстві з В.Л. Мокряком, Е.В. Мокряком, О.С. Славіною).
 • Лобанова А.С. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2012. – 368 с. ( у співавторстві з Калашніковою Л.В.).
 • Лобанова А.С. Соціально-політичне партнерство у контексті українських реалій: постановка проблеми // Методологія, теорія, та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2010. №16. – С.302-305.

Нагороди:

 • Почесна грамота  МОС України (1999)
 • Нагрудний знак "Відмінник освіти України" (2000)
 • "Знак за заслуги перед містом" III-го ступеню ( Кривий Ріг) (2008)
 • Знак МОН "За наукові досягнення"  (2009)
 • "Знак за заслуги перед містом" II-го ступеню (Кривий Ріг) (2010)

 

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: lobanova-alla@mail.ru


Місцезнаходження