Купець Ольга

Photo

Купець Ольга

Ринок праці

  • Демографія, Економіка, Міграція, Наука
  • Київ

Інформація

Посада

Професорка Київської школи економіки, консультантка Світового банку та Міжнародної організації праці.

Освіта

У березні 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидатки економічних наук за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика» в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. В. Птухи НАН України. У 2000 р. закінчила навчання на магістерській програмі з економіки Консорціуму економічних досліджень та освіти при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та отримала диплом магістра за спеціальністю «Економічна теорія». У 1998 році отримала диплом про повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Математика та основи інформатики» Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Досвід та проекти

З січня 2001 по червнь 2016 викладала у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Відвідувала університети та дослідницькі центри у Великобританії, Німеччині, Італії та Японії з дослідницькими кількамісячними візитами.

Ольга Купець - позаштатна консультантка Світового банку. Зокрема у 2014 році аналізувала невідповідність між освітою та робочими місцями в чотирьох країнах з перехідною економікою, а саме в Україні, Вірменії, Грузії та Македонії. Крім того, працювала місцевою консультанткою та експерткою у низці міжнародних організацій, зокрема у Міжнародній організації праці, Європейському фонді освіти, Фонді ERSTE, Європейському університеті та АМР США.

Наукові інтереси: освіта, навички та віддача від них на ринку праці; вплив технологічних змін на попит на працю та навички; інвестиції роботодавців у людський капітал; міжнародна та внутрішня трудова міграція; людський розвиток та вплив на нього економічної кризи; старіння населення та його наслідки; молодіжне та довготривале безробіття; гендерна рівність на ринку праці; потоки робочих місць та продуктивність праці; аналіз політики зайнятості та заходів активної політики на ринку праці, освітньої та соціальної політики.

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: [email protected]


Місцезнаходження