Кроїк Ганна

Photo

Кроїк Ганна

Екологія

  • Геологія
  • Дніпро

Інформація

Професорка кафедри зоології та екології, докторка геологічних наук. Одна із фундаторок в Україні нового наукового напрямку "Геохімія та гідрогеохімія техногенезу".

Освіта:

У 1964 році закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету, спеціальність "Хімія".

У 1972 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Дослідження процесів комплексоутворення важких металів з димеркаптотіопіронами" за спеціальністю 11.00.04 – хімія, спеціалізована вчена рада Дніпропетровського державного університету.

У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему "Фізико-хімічні процеси в природно-техногенних системах як основа оцінки захисних властивостей геологічного середовища" за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, спеціалізована вчена рада Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України.

Досвід та проекти:

З 1971 року працює в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Має велику кількість публікацій, з них 298 наукові: 2 посібника, 12 авторських посвідчень, більше 290 статей і тез.

Працювала доцентом кафедри гідрогеології, кафедри геоекології та раціонального природокористування, професором кафедри безпеки життєдіяльності, кафедри гідрогеології та інженерної геології (Національний гірничий університет).

За період викладацької роботи підготувала курси "Екологія" ,"Екологія людини", "Основи екотоксикології", "Хімія атмосфери", "Гідрохімія", "Гідрогеохімія", "Гідрогеохімія техногенезу", "Моніторинг довкілля", "Екологічний стан в Україні", "Методика викладання фахових дисциплін у Вищій школі" для студентів факультетів "Фізико-технічного", "Фізики, електроніки та комп’ютерних систем", "Фізико-математичного".

Із 2010 р. викладає на факультеті біології, екології та медицини "Екологічну безпеку", "Техноекологію", "Екологію".

Одночасно з викладацькою діяльністю керувала 18 держбюджетними темами, які координуються з науковими програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, а також із напрямками міжнародних програм "Біогеохімія слідових елементів" і "Енергія, навколишнє середовище та забруднення". За замовленням промислових підприємств Дніпропетровської та Запорізької областей виконано 7 госпдоговірних тем.

Одна із фундаторок в Україні нового наукового напрямку "Геохімія та гідрогеохімія техногенезу", який на сучасному світовому рівні вирішує проблеми дослідження фізико-хімічних процесів у природно-техногенних системах, є основою оцінки екологічних ризиків і розробки нових геохімічних способів мінімізації, попередження забруднення об’єктів довкілля важкими металами. Також нею розроблені нові способи очищення стічних вод від важких металів, утилізації та детоксикації промислових відходів.

Постійно керує бакалаврськими та магістерськими роботами, які виконуються на базі лабораторії геоекології інституту геології ДНУ, результати яких впроваджено в інноваційні проекти. Передбачається постійно використання лабораторії для виконання практичних занять і дипломних робіт студентів біологічного факультету зі спеціальності "Екологія".

Біографія Кроїк А.А. представлена у довіднику "Who’s Who in Science and Engineering 2006"

Телефон робочий: (056) 745-51-26.

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: Lighthaus00@mail.ru


Місцезнаходження