Ковальова Ірина

Photo

Ковальова Ірина

Історіографія археології

  • Історія, Археологія, Наука
  • Дніпро

Інформація

Українська археологиня, історикиня та громадська діячка. Докторка історичних наук, професорка.

Освіта:

У 1954 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю – Історія.

У 1971 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Дніпрогесівська експедиція НКПросу України 1927-1932 рр." за спеціальністю – Археологія.

У 1987 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Історія населення Лівобережного Передстепу України в пізньому енеоліті – бронзовому віці" за спеціальністю – Археологія.

Викладацька та наукова діяльність:

Протягом 1960—1990-х років досліджувала історію населення Середньої Наддніпрянщини та Степової України часів неоліту, енеоліту, ранньої, середньої та пізньої бронзової доби, з початку 2000-х років — займається також археологією козацької доби.

Із кінця 1950-х років розпочала активні археологічні розвідки на території Дніпропетровщини та інших регіонів України. У 1961—1962 роках відродила викладання археології в ДДУ та обов'язкову археологічну практику для студентів-істориків. Працювала під керівництвом А. В. Добровольського, Д. Т. Березовця, Є. В. Махно. Разом із відомим істориком, археологом, етнографом та письменником В. П. Петровим (Домонтовичем) працювала на розкопках середньовічного Салтівського могильника. Також проводила археологічні дослідження Ольвії, Кам'янець-Подільської фортеці.

У 1971 році заснувала постійнодіючу новобудовну археологічну експедицію ДДУ, яка у 1993 році була трансформована у науково-дослідну лабораторію археології Придніпров'я (з 1 квітня 2011 року — НДЛ археології та історії Придніпров'я). Протягом 1971—1992 років було проведено розкопки тисяч курганів по лініям Фрунзенської, Соколовської, Петрівської, Царичанської, Олександрівської, Великомихайлівської, Солоняно-Томакіської зрошувальних систем.

У 1971 р. І. Ф. Ковальова захистила кандидатську дисертацію по вивченню Дніпрогесівської новобудовної експедиції (науковий керівник — проф. В. М. Даниленко, офіційні опоненти — член-кореспондент АН УРСР, директор Інституту археології АН УРСР, проф. Ф. П. Шевченко та с.н.с. О. М. Апанович).

У 1987 р. І. Ф. Ковальова захистила докторську дисертацію за темою "Історія племен прикордоння Степу та Лісостепу Лівобережної України у пізньому енеоліті — бронзовій добі" (науковий консультант — В. М. Даниленко помер до захисту; офіційні опоненти — проф. М. Я. Мерперт (МДУ ім. М.Ломоносова), проф. С. С. Березанська (Інститут археології АН УРСР) та проф. А. Х. Халіков (Казанське відділення Інституту археології АН СРСР)).[1]

Виділила постмаріупольську (квітянську), зрубно-маївську археологічні культури, довела місцевий генезис зрубної культури. У 1982 році дослідила нео-енеолітичний могильник "Госпітальний Холм" (поблизу смт Зачепилівка Харківської області). Досліджувала, і нині вважається найкращим спеціалістом в Україні із вивчення зрубної та катакомбної культур.

Із 2001 року очолює археологічні дослідження Новобогородицької фортеці (сел. Шевченко Самарського району м. Дніпропетровська) та інших історико-археологічних пам'яток Присамар'я козацької доби на території Дніпропетровщини. Приділяє велику увагу екологічній чистоті Присамар'я, регулярно виступає з публікаціями у пресі, виступами по телебаченню. У 2010 році отримала звання "Заслужений професор ДНУ", її портрет встановлено у холі другого поверху корпусу № 1 ДНУ імені Олеся Гончара.

Є головним редактором збірника наукових праць "Проблеми археології Подніпров'я".

Підготувала  14 кандидатів та 1 доктора історичних наук. Наукові напрями роботи  історіографія археології, первісна археологія, археологія бронзової та козацької доби.

Основні наукові роботи:

1.Ковальова І. Ф. Катакомбні поховання Північно-Степового Подніпров’я з олтарями // Вісник Дніпропетровського університету. – Д., ДНУ, 2012.

  1. Ковальова І. Ф. До питання про взаємовідносини носіїв середньостогівської та ямної культур // Вісник Дніпропетровського університету. – Д., ДНУ, 2011. – С. 269-276.
  2. Ковальова І.Ф. Збереження Самарської товщі під час будівництва Богородицької фортеці // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки [Текст]: Наук. щорічник. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Вип. 9. – С.4-9.
  3. Ковальова І. Ф. та інш. Перлини козацького Присамар’я: містечко Самарь та Богородицька фортеця. Колективна монографія. – Д.: ДНУ, 2008.

5. Ковалева И. Ф. Комментарий к «Отчету»: историография проблемы. / Проблеми археології Подніпров’я. – Д.: ДНУ, 2009. – С. 27-37.

Нагороди:

1998 р. - Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, за успіхи в навчальній та науковій роботі.

Додаткові матеріали:

Стаття у Вікіпедії

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: prof.kovaleva@gmail.com


Місцезнаходження