Гундорова Тамара

Photo

Гундорова Тамара

Літературознавство, культурологія

  • Культура, Література, Літературна критика
  • Київ

Інформація

Українська літературознавиця і культурологиня. Докторка філологічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НАН України, завідувачка відділу теорії літератури і компаративістики Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Є деканкою Українського вільного університету (Мюнхен) та асоційованою співробітницею Гарвардського українського дослідницького інституту (США).

Членкиня Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України. Членкиня редакційної колегії Harvard Ukrainian Studies (USA), EAST/West: Journal of Ukrainian Studies (Canada), Postcolonial Europe (Sweden), Porowniania (Poland).

Освіта

Київський державний університет імені Тараса Шевченка, відділення української мови та літератури, філологічний факультет (1977).

Аспірантура при Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України (1977-1980).

Захист кандидатської дисертації на тему “Проблема інтелігенції і народу в соціально-психологічних повістях Івана Франка 80-90-х років XIX ст” (1981)

Захист докторської дисертації на тему “Дискурсія українського модерну. Постмодерна інтерпретація” (1996).

Перебувала на стажуванні в університеті Монаша (Австралія) (1991—1992), у Гарріманівському інституті Колумбійського університету (1998), в Українському дослідницькому інституті Гарвардського університету (2001, 2009), у Славістичному дослідницькому центрі (Slavic Research Center) Хоккайдського університету (Японія, 2004), у MUNK School of Global Affair fellowship (університет Торонто, 2017), була стипендіаткою імені Фулбрайта (США, 1997,2009), Непораного (Канада, 1999), Шкляра (США, 2001), Яцика (США, 2009), Інституту відкритого суспільства (Угорщина, 1994-96, 1999—2001).

Досвід та проекти

Президентка International Association for the Humanities (МАГ) (2012—2014)

Віце-президентка Міжнародної Асоціації Україністів (2002—2005)

Членкиня експертної ради ВАК України (2005—2014)

Викладала у Національному університеті “Києво-Могилянська академія” (1994—1997), Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2005—2010), у Торонтському університеті (Канада, 1999), на Літній школі Гарвардського університету (США, 2004, 2009), в Українському вільному університеті (Німеччина, Мюнхен, 2003, 2005), читала спецкурс в Українському католицькому університеті (Львів), викладала  у Грейсфальдській літній школі з україністики (Німеччина, 2008). Виголошувала численні доповіді на міжнародних конференціях і конгресах в Україні та за кордоном, а також виступала з лекціями в університетах США (Єйльський, Колумбійський, Гарвардський університети) та Канади (університети Торонто, Альберти, Манітоби), Великій Британії (університет Кембриджу).

Працює в Інституті літератури імені Шевченка НАН України з 1981 року. 2002 року очолила відділ теорії літератури.

Друкувалася у часописах “Слово і час” (раніше — “Радянське літературознавство”), “Критика”, “Сучасність”, “Світо-вид”, “Дивослово”, “Ї”, “Київська старовина”, “Acta Slavica Japonica”, “Journal of Ukrainian Studies”, “Slavia orientalis”, “Dubrovnik. Casopis za knjizevnost i znanost”, “Porownania. Komparatystyka i studia postkolonialne”,Canadian Slavonic Papers, Comparative Literature & World Literature, Teksty drugie,  наукових збірниках “Постмодернизм в славянских литературах”. (Москва), “Стус як текст”, “Ukraine in the 1990-s. Proceeding of the First Conference of the Ukraine Studies Association of Australia” (Мельбурн, 1992), “From Sovietology to Postcoloniality. Ed. by Janusz Korek” (Стокгольм, 2007), Revolution and War in Contemporary Ukraine.  The Challenge of Change. Olga Bertelsen (ed.). - ibidem-Verlag, Stuttgart, 2016, Eastern European Youth Culture in a Global Context. Matthias Schwarz and Heike Winkel, (Eds.,), Palgrave Macmillan, 2016, авторка розділів в “Історії української літератури ХХ ст.” (К., 1993).

Авторка книг

“Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми”, 2013.

“Кітч і література. Травестії”,  2008.

“Франко і/не Каменяр”, 2006.

“Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду”, 2006.

“Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн”,  2005; друге розширене видання 2013.

“Femina melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської”, 2002.

“ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація”, 1997; видання перероблене і доповнене, 2009.

“Франко не Каменяр”, 1996.

“Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років”, 1985.

Відповідальна редакторка збірників: "Теоретичні REвізії": "Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму", 2008; "Модернізм після постмодерну", 2008; "Постколоніалізм. Генерації. Культура", 2015, 2016 (у співавторстві з А.Матусяк), “Література на полі медій” (у співавторстві з Г.Сиваченко).

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: hundorova@gmail.com


Місцезнаходження