Авраменко Наталія

Photo

Авраменко Наталія

Гінекологія та акушерство

  • Акушерство, Гінекологія, Медицина, Освіта
  • Запоріжжя

Інформація

Докторка наук з державного управління, доцентка кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини факультету післядипломної освіти ЗДМУ.

Освіта:

Закінчила у 1979 р. Запорізький медичний інститут.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Стан репродуктивної функції у жінок з урогенітальною цитомегаловірусною інфекцією" за спеціальністю "Акушерство та гінекологія", спецрада при Харківському державному медичному університеті. У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему "Державне управління системою охорони здоров’я на регіональному рівні", спеціальність "Механізми державного управління", спецрада при Класичному приватному університеті.

Завідувачка кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету.

Досвід та трудова діяльність:

1979–1979 – лікар-інтерн пологового будинку №6 м. Запоріжжя
1979–1980 – лікар-інтерн пологового будинку №3 м. Запоріжжя
1980–1982 – Лікар-акушер-гінеколог жіночої консультації пологового будинку № 4 м. Запоріжжя
травень-грудень 1982 – старший лаборант кафедри оперативної хірургії Запорізького державного медичного університету
1982–1985 – лікар-акушер-гінеколог клінічного пологового будинку №5 м. Запоріжжя
1985–1991 – інспектор-лікар відділу лікувально-профілактичної допомоги обласного відділу охорони здоров’я
1991 – теперішній час – головна лікарка комунальної установи "Обласний медичний центр репродукції людини" Запорізької обласної ради

Основні наукові напрямки роботи:

Нейроімуноендокринна регуляція репродуктивного здоров’я сім’ї в залежності від ступеня фертильності в умовах великого промислового центру.

Викладацька та наукова діяльність:

Викладає лекції для студентів 5-6 курсів медичного факультету. Активно займається викладацькою діяльністю щодо підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-гінекологів дитячого та підліткового віку, лікарів загальної практики з питань репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, допоміжних репродуктивних технологій, ендоскопічних методів лікування та діагностики, УЗД в гінекології.

Основні наукові досягнення:

Автор 79 наукових робіт та двох патентів на винахід. Опублікувала 6 навчально-методичних робіт, 3 з них рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальні посібники для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. 1 посібник на російській мові (пособие для студентов VІ курса медицинского факультета и врачей-интернов по специальности "Акушерство и гинекология". Пособие рекомендовано к печати решением ЦМС ЗГМУ). 2 Монографії. 4 статті по удосконаленню викладання сучасних аспектів репродуктивної медицини, сучасних принципів та  методів викладання акушерства та гінекології в медичному університеті. Методична вказівка для курсантів кафедри акушерства та гінекології ЗМАПО. Приймає участь в роботі наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів.

Основні публікації:

  • Авраменко Н. В. Перевязка внутренних подвздошных артерий как метод выбора хирургической остановки кровотечений в акушерско-гинекологической практике / Н. В. Авраменко, Ю. Ф. Петряев, Д. Е. Барковский // Запорож. мед. журн. - 2012. - № 3. - С. 5-6.
  • Досвід роботи Запорізького обласного медичного центру і репродукції людини в Українсько-американському проекті "Разом до здоров'я" / Авраменко Н. В., Барковський Д. Є., Нікіфоров О. А. [та ін.] // Запорож. мед. журн. - 2012. - № 4. - С. 79-80.
  • Оптимізація навчального процесу щодо викладання аспектів репродуктивної медицини на медичному факультеті медичного університету / Авраменко Н. В., Барковський Д. Є., Нікіфоров О. А. [та ін.] // Актуальні питання фармац. та мед. науки та практики. - 2012. - № 2. - С. 127-128.
  • Опыт применения чисто прогестиновых контрацептивов у женщин с ожирением. Авраменко Н.В., Гридина И.Б., Семененко И.В., 2012г.
  • Анализ и прогноз андрологической патологии в свете репродуктивной медицины. Никифоров О.А., Бачурин Г.В., Авраменко Н.В., Бачурина О.И.
  • Авраменко Н.В. Державне управління системою охорони здоровя на регіональному півні: сучасний стан, шляхи вдосконалення. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-417-361-5.

Нагороди:

Орден Княгині Ольги ІІІ ступеню (2006 р.);

Орден ІІІ ступеню за заслуги перед Запорізьким краєм (2008 р.);

Ювілейна медаль «Двадцять років незалежності України» (2011 р.).

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: zocrrfs@mail.ru


Місцезнаходження