Алєксєєнко Ірина

Photo

Алєксєєнко Ірина

Політичні науки

  • Історія, Наука, Освіта, Політологія
  • Бердянськ

Інформація

Докторка політичних наук, професорка, член-кореспондент Академії політичних наук України.

Освіта:

У 1992 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю "Історія ".

У 1992 р. навчалася у Запорізькому державному університеті та отримала кваліфікацію "Історик".

Кандидатка політичних наук з 1999 р. Кандидатська дисертація "Місце і роль особистості в політичній системі сучасного суспільства" зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси .

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права.

Докторка політичних наук з 2007 р. Докторська дисертація "Інститут національної держави в умовах глобалізації світу" зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

У 2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри політології та правознавства.

Основні наукові напрямки роботи:

Політико-правові проблеми глобалізації, трансформація інституту національної держави, міжнародні політичні системи, проблеми сталого розвитку.

Викладацька та наукова діяльність:

Викладач історії та суспільствознавства; 2000–2004 рр. – у Київському інституті права на юридичному факультеті, отримала кваліфікацію "Юрист-спеціаліст" і диплом з відзнакою.

Основні наукові праці:

  1. Алексеенко И.В. Личность. Политика. Управление : Монография. – К. : Знання України, 2001. – 191с.
  2. Алєксєєнко І. В. Політичні інститути та процеси. Навчальний посібник. – Ужгород : Вид-во УЖДІІЕП, 2004. – 98с.
  3. Алєксєєнко І. В. Національні держави в умовах глобалізації світу (політичні і правові аспекти) : Монографія. – Ніжин : ТОВ Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. – 360с.
  4. Політика європейської інтеграції : Навчальний посібник / Під ред. д.ф.н., проф. В. Г. Ворнкової. – Авторський колектив : В. Г. Воронкова, О. М. Кіндратець., І. В. Алєксєєнко, В. О. Товарниченко та ін. – К. : ВД “Професіонал”, 2007. –512 с.
  5. Алєксєєнко І. В. Міжнародні політичні процеси : Навчальний посібник. – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 289с.
  6. Правове забезпечення державного суверенітету України. [Колект. монографія. Автори: Ю. С. Шемшученко, В. М. Шаповал, І. О. Кресіна, І. В. Алєксєєнко, О. І. Ющик, Д. М. Лук’янець, О. М. Костенко] / За заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : Вид-во “Юридична думка”, 2011. – 300 с.

 

Нагороди

Подяка Азовського регіонального інституту управління  за вагомий внесок у науково-дослідну роботу (2007).

Почесна грамота Азовського регіонального інституту управління  (2009)

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2010)

Подяка мера міста Бердянська (2011)

Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012)

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: irina_alekseenko@yahoo.com


Місцезнаходження