Александрова Катерина

Photo

Александрова Катерина

Хімія

  • Наука, Освіта, Хімія
  • Запоріжжя

Інформація

Докторка хімічних наук, доцентка. Завідувач кафедри біохімії та лабораторної діагностики
Запорізького державного медичного університету.

Освіта:

В 1977 році з відзнакою закінчила Запорізький медичний інститут зі спеціальності фармація (кваліфікація провізор) і почала працювати асистентом кафедри загальної та неорганічної хімії.

Кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження в ряді S – заміщених 6 – тіопурина, які містять функціональні угрупування в боковому ланцюзі" (спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) захистила в 1984 р. в Харківському науково – дослідному фармацевтичному інституті (ХНДФІ, м. Харків) та отримала науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

Докторську дисертацію на тему "Дослідження в ряді похідних імідазолу та його конденсованих систем" (спеціальність 02.00.03 – органічна хімія)  захистила в 2006 р. в Московській академії тонкої хімічної технології (МІТХТ м. Москва, Російська Федерація).

Ностріфікована в 2007 р. в Українському державному хіміко – технологічному університеті МОН України м. Дніпропетровськ.

Авторка понад 150 наукових робіт, 5 авторських свідоцтв СРСР, патенту РФ, 2 патентів України.

Основний напрямок наукової роботи:
Александрова К.В. вивчає органічний синтез біологічно активних сполук.

Основні публікації:

1. Кочергин П.М., Персанова Л.В., Александрова Е.В, Гуторов Л.А. Корсунский B.C.. Синтез гуанина из 3-метилксантина // Химия гетероцикл.соед.- 1995.- №3.- С. 383-390.
2. Кочергин П.М., Александрова Е.В, Резниченко Л.А., Гирева Р.Н. Исследования в ряду имидазола // Химия гетероцикл. соед.- №3.-1998.- С. 327-329;
3. Кочергин П.М., Александрова Е.В, Корсунский B.C. Химические превращения 6-(1-метил-4-имидазолил-5)тиопурина-(азатиоприна) // Химия гетероцикл. соед.- 2000.- №3.- С 372-379;
4. Александрова Е.В. Методы синтеза 6-тиопуринов (обзор) // Хим.-фарм. журн.- 2003.- Т. 37 (12).- С. 21-27.;
5. Александрова Е.В., Кочергин П.М. Применение защитных группировок в синтезе производных пурина // Ж. "Химия гетероцикл. соедин." – 2009. - №1. – С. 3-36

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: Aleksandrovaev55@gmail.com


Місцезнаходження