Вахрушева Віра

Photo

Вахрушева Віра

Технічні науки, металургія

  • Наука, Освіта
  • Дніпро

Інформація

Докторка технічних наук, старший науковий співробітник. Заступниця директора з наукової роботи Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади.

Освіта:

Закінчила у 1971 році Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Фізика". З 1971 року працює у Всесоюзному науково-дослідному та конструкторсько-технологічному інституті трубної промисловості (ВНІТІ), у теперішній час Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім.. Я.Ю. Осади" (ДП "НДТІ"). У теперішній час займає посаду заступника директора з наукової роботи.

Голова технічного комітету ТК-81 "Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції" при Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

У 1984 році захистила кандидатську дисертацію за темою "Повышение деформируемости аустенитной и углеродистой стали на основе исследования процессов упрочнения и разупрочнения при холодной двухрядной прокатке труб" в Інституті чорної металургії МЧМ СССР (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів".

У 2003 році захистила докторську дисертацію за темою "Формування структури та властивостей сталі і сплавів при виготовленні труб для ядерних енергетичних установок" у Національній металургійній академії України за спеціальністю 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів".
Опубліковано 120 наукових праць, з них 15 патентів на винахід.

Основні напрямки наукової роботи:

- розробка матеріалів та технологій виготовлення труб для атомної енергетики, у тому числі при створенні в Україні ядерно-паливного циклу;
- створення і дослідження нових ресурсозберігаючих технологій і матеріалів при одержанні виробів із корозійностійких і високобористих сталей, гафнію, цирконію, титана для атомної енергетики;
- розвиток фізичних моделей деформаційного зміцнення,
структуроутворення і  пошкодження метала в технологічних процесах з великими ступенями деформації;
- розробка методів контролю металопродукції та нормативної документації;
- створення нових типів структурних станів у металі в технологічних процесах виробництва труб, які забезпечують високий комплекс експлуатаційних характеристик – стійкості до повзучості, корозії, радіаційного зросту і т.д.

Викладацька діяльність:

Викладацька діяльність, пов’язана з Придніпровською академією будівництва та архітектури. Вахрушева В.С. є професором кафедри "Матеріалознавство та обробки матеріалів"
Основні публікації:

1. Вахрушева В.С. Структурообразование и повреждаемость металла в процессе прокатки труб с большими степенями деформации// Металлофизика и новейшие технологии. - 2001. - №4 (т.23). - С. 517-524.
2. Вахрушева В.С. Совершенствование процессов деформационной и термической обработки сплавов циркония при изготовлении труб-оболочек тепловыделяющих элементов// Вестник Днепропетровского Национального университета. Физика и радиоэлектроника. - 2002. - Вып. 8. - С. 99-103.
3. О современных требованиях к коррозийной стойкости труб из особонизко-
углеродистых нержавеющих сталей для атомной енергетики/ Вахрушева В.С., Дергач Т.А., Сухо млин Г.Д., //Вопросы атомной науки и техники. Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение". - 2008.  №2. - С. 73-77.
4. Повышение коррозионной стойкости и надежности труб из аустенитных и аустенитно-ферритных сталей/ Г.Г. Шепель, В.С. Вахрушева, Т.А. Дергач, С.А. Панченко, А.А. Терещенко//Сталь.- 2009. - №12. - С. 57-60.
5. Управление структурой и свойствами труб специального назначения из коррозионностойких марок стали/ В.С. Вахрушева, Т.Н. Буряк, Е.Я.Лезинская, Н.В. Ярошенко//Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2006. - №4. - С. 85-89.

Додаткові матеріали:

Стаття на Вікіпедії

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: v.vahrusheva@mail.ru


Місцезнаходження