Сатарова Тетяна

Photo

Сатарова Тетяна

Біотехнології, Освіта

  • Наука
  • Дніпро

Інформація

Докторка біологічних наук, професорка.

Освіта:

Закінчила біологічний факультет Дніпропетровського державного університету у 1980 році за спеціальністю "Біологія".

Кандидатську дисертацію на тему "Эмбриология представителей семейства Asparagaceae" захистила у 1985 році у Ленінградському державному університеті, м. Ленінград, за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

Докторську дисертацію за темою "Андрогенез та ембріокультура в культурі in vitro у кукурудзи" захистила у 2003 році у Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ, за спеціальністю 03.00.20 – "Біотехнологія".

Досвід та проекти:

Працює в галузі біотехнології, генетики та селекції рослин.

Викладає курси "Генетика" та "Біотехнологія" для студентів за напрямом підготовки "Біотехнологія" в Українському державному хіміко-технологічному університеті.

Основні публікації:

  • Satarova T. N., Cherchel V. Yu. Inheritance of matroclinal haploidy in maize // Cytology and genetics. – 2010. – Vol. 44, N 3. – P. 155 – 159.
  • Сатарова Т. Н. Искусственное оплодотворение и перспективы его использования у кукурузы // Вестник Днепропетровского университета. Сер. Биология. Экология. – 2006. – Вып. 14. – Т. 1 – С. 172 – 176.
  • Деркач К. В., Абраімова О. Є., Сатарова Т. М. Калусогенний потенціал ліній кукурудзи групи Ланкастер в умовах in vitro // Вісник Дніпропетровського національного університету. Сер. Біологія. Екологія. – 2011ю – Вип. 19. - Т. 1. – С. 16 – 21.

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: biotech_life@udhtu.edu.ua


Місцезнаходження