Марія Байляк

Photo

Марія Байляк

Біохімія

  • Біологія, Біохімія
  • Івано-Франківська обл

Інформація

Кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Освіта:

У 1998 році вступила до Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника на спеціальність "Біологія".

У 2003 році завершила навчання та отримала диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація – біолог, викладач (BA №23474873). Тема дипломної роботи: "Біоморфологічні особливості Convallaria majalis на Прикарпатті".

Протягом 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю "Біохімія" при кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему "Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури" при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (диплом ДК №045058).

Протягом 2014-2017 рр. навчалась у докторантурі при кафедрі за спеціальністю "Біохімія" (наук. консультант – проф. Володимир Лущак). У грудні 2019 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему "Підвищення адаптаційного потенціалу дріжджів Saccharomyces cerevisiae та плодової мушки Drosophila melanogaster рослинними екстрактами, кетокислотами та аргініном".

Досвід та проекти:

З листопада 2006 року працює на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника (з квітня 2010 р. на кафедрі біохімії та біотехнології у зв’язку з перейменуванням кафедри): протягом 2006-2008 рр. – на посаді асистента, з грудня 2008 р. і дотепер – на посаді доцента кафедри. У червні 2014 року отримала вчене звання доцента кафедри біохімії та біотехнології (атестат 12ДЦ №039185).

На кафедрі біохімії та біотехнології забезпечує викладання дисциплін: "Біологічно активні природні речовини" (2013-донині), "Біологічні мембрани" (2012-2015), "Великий практикум" (2009-2017), "Іноземна мова (за спеціальністю)" (2009-2014), "Методи молекулярної біології" (2008-2019), "Експресія генів" (2015-2019), "Біохімія дріжджів" (2008-2018), "Вірусологія" (2006-донині), "Мікробіологія" (2006-донині), "Молекулярна біологія" (практичні заняття – 2006-2014, лекції – 2019-2020), "Біохімія" (лабораторні заняття, 2005-2010 рр.), "Біоорганічна хімія" (лабораторні заняття, 2009-2010 рр.), "Інтеграція метаболізму" (2008-2013 рр.), "Гідробіологія" (2006-2009 рр.), "Іхтіологія" (2006-2009 рр.).

Додаткова інформація

Фото: WoMo

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою:


Місцезнаходження