Онупрієнко Алла Миколаївна

Photo

Онупрієнко Алла Миколаївна

eкспертка в сферах конституційної реформи, децентралізації, прав людини, соціальної політики, місцевого самоврядування, взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства, виборчого процесу

  • Вибори, Гендер, Держ. управління, Політика, Права людини, Право
  • Київ

Інформація

Місце роботи:
1. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Науковий ступень – кандидат юридичних наук. Вчене звання – старший науковий співробітник. Посада: доцент.
2. Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Посада: старший науковий співробітник.

Трудова діяльність:
– юрист-консультант ТОВ «Право ЛМ» (1996 р. – 1999 р.);
– молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (2000 р. – по 2008 р.);
– помічник депутата Харківської міської ради (2006- по 2009 рр.);
– старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (2009 р. – по 2015 р.);
– завідувач науковим сектором НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (з 2015 р. – по теперішній час);
– викладач (доцент) Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (з вересня 2010 – по теперішній час) («Муніципальне право»; «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; «Конституційне (державне) право зарубіжних країн»).

Досвід роботи:
Є авторкою понад 50 наукових праць (монографій, статей, тез виступів) з проблем сучасного державотворення, організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підвищення ефективності діяльності владних структур, вдосконалення організації і діяльності вищих та місцевих органів влади, взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства тощо, серед яких:
– Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз: монографія / А. М. Онупрієнко. – Х.: ПП «Торсінг», 2009. – 300 с.;
– Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г., Данильян, О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. акад. Ю. П. Битяка, проф. О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – 384 с. (у співавторстві);
– Твій місцевий депутат. Харківська область. Моніторинг, дослідження, методичні рекомендації / О. Мірошник, О. Конотопцев, А. Онупрієнко. Вид-во «Фінарт», м. Харків. – 2012. – 116 с. (Розділ «Доступ до публічної інформації: практично-правові аспекти») та ін.
Має досвід роботи з правового забезпечення діяльності владних структур органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі підготовка нормативно-правових актів, надання експертних висновків для органів влади.

Залучалась до експертизи нормативно-правових актів, приймала активну участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів, в експертному обговоренні проектів Законів України, зокрема:
– надані пропозиції та зауваження до нормативної бази по формуванню та діяльності органів самоорганізації населення, зокрема: надані рекомендації до законопроекту № 7082 «Про місцевий референдум» (зведені пропозиції від громадськості для врахування під час підготовки законопроекту №7082 до другого читання, а також популяризація інституту місцевого референдуму в якості інструменту безпосередньої участі громадян в урядуванні (2012 р.);
– надані пропозиції та зауваження до проектів нормативно-правових актів по сприянню залучення громадськості до здійснення контролю в житлово-комунальній сфері (вересень-жовтень 2012 р.); Закону «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція); Закону «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання» (нового) та ін.;
– пропозиції до концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та ін.

Організація та проведення тренінгів, зокрема була:

– Експерткою Тренінгу-семінару для журналістів, які висвітлюють діяльність влади «Як стати четвертою владою?» (або особливості роботи з депутатами): Нові можливості ЗМІ у отриманні інформації у зв’язку з прийняттям Законів України «Про доступ до публічної інформації» та нової редакції Закону України «Про інформацію», який відбувся 14.06.2011 р. (на тренінгу були присутні 35 журналістів);
– Тренеркою Школи підвищення професійного рівня членів громадських рад «Громадська рада – команда професіоналів» (жовтень 2011)
– та інші.
Виступи на телебаченні, у пресі, радіо.

Співпрацює з:
– Фондом місцевої демократії (експертка Фонду. Проекти: «Твій місцевий депутат»; громадські ради; громадська експертиза діяльності органів влади та інші проекти; проведення тренінгів, семінарів, «круглих столів» тощо);
– Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (є членкинею правління; активно бере участь у експертному обговоренні проектів нормативно-правових актів України);
– Інститутом Медіа Права (участь в експертному обговоренні проектів Законів України; участь у програмах, навчальних семінарах, зокрема: Тренінг для тренерів щодо доступу до публічної інформації 23-24 червня 2011 року та ін.);
– Інститутом політичної освіти (участь у програмах, навчальних семінарах, зокрема, проект «За прозору місцеву владу» 16.01.2013 р., проект «Жінка-політик: виклик чи необхідність 2013 р.; учасниця 2-ої Майстерні європейської політики 2013 р.);
– Центром політико-правових реформ (участь в експертному обговоренні проектів нормативно-правових актів України);
– Творчим центром ТЦК (участь у конференції «Громадський моніторинг та громадська експертиза діяльності органів влади: досвід та перспективи використання в Україні» 2011 р. та ін.);
– Харківською обласною громадською організацією “Харківське об’єднання розвитку громадянського суспільства “Поступ” (тренінги, семінари, експертні обговорення тощо);
– Харківським молодіжним об’єднанням «Східноукраїнський фонд розвитку демократії» (тренінги, семінари, експертні обговорення тощо);
– Рух «Чесно» (Експерт-аналітик 2012 р.);
– та інші аналітичні центри та неурядові організації.

Освіта:
У 2000 р. закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство (Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України).
У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, на тему «Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави» (НЮАУ).

Сертифікати та професійні відзнаки:
– Сертифікат Інституту медіа права, участь у тренінгу для тренерів щодо доступу до публічної інформації, що проводився в рамках програми «Медіа і Демократія» Міжнародної підтримки медіа (IMS) для Центральної, Східної Європи та Кавказу, Київ, 23 червня 2011 року;
– Сертифікат Інституту політичної освіти, Посольство Фінляндії в Україні у 2013 р., навчання для жінок-активісток місцевих громад в рамках проекту ІПО «Через залучення жінок у політику до розширення їх прав та можливостей в соціальній та економічній сферах», АР Крим, 27.04.2013 р.;
– Стажування в США Програма «Громадські зв’язки» за темою «Відкритий доступ до інформації як запорука прозорості влади» 21 серпня – 11 вересня 2012 року.
– Учасниця Міжнародного Бакинського форуму молодих вчених «Нові виклики в Європейській зоні» м. Баку 20-25 травня 2013 р. (Azerbaijan Young Scientists, Post-Graduates and Masters Union (AYSPMU), in cooperation with Eurodoc) та ін.
– У 2015-2016 рр. – учасниця проекту «Академія жіночого лідерства», який реалізовувався Українським жіночим фондом (УЖФ) та Національним демократичним інститутом (НДІ), за фінансової підтримки уряду Канади. Членкиня об’єднання випускниць Академії «Всеукраїнська жіноча ініціатива».

Нагороди, відзнаки:
– Нагороджена грамотою Президії Національної академії наук України за монографію «Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз» 24 лютого 2010 р. (як кращу наукову роботу).
– Призначена стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (жовтень 2011 року – квітень 2012 року) (Додаток № 7 до Постанови № 5 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 07 листопада 2011 року).

Для зв'язку з експерткою, напишіть листа за адресою: allalite@ukr.net


Місцезнаходження


Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com